Produktion av teknisk utrustning

Produktion av icke-standardiserad utrustning för olika branscher och montering enligt kunders ritningar

Vi hjälper våra kunder i olika branscher att utföra projekt för metallkonstruktion och teknisk utrustning av olika komplexitet.

Vi tillhandahåller följande tjänster för teknisk utrustning:

  • Tillverkningsutrustning: Inom allt från medicin- till livsmedels- och bilindustri, så tar vi hand om ordrar för produktion av bearbetnings- och tillverkningsmaskiner, manipulatorer och maskinverktyg.
  • Tillverkning av stålkonstruktion: vi utför beställningar för tillverkning av stålkonstruktioner för tekniska-, strukturella- eller jordbruksändamål.
  • Beställningar av icke-standardiserad teknisk utrustning: oavsett bransch så anpassar vi enskilda tekniska lösningar efter kundens ritningar för att utföra icke-standardiserade bygg- och utrustningsprojekt.

Varje uppgift utförs efter att vi fördjupat oss i våra kunders behov. Vi tillämpar de mest effektiva tillverknings- och tekniklösningarna i enlighet med varje enskild order med hänsyn till pris och tidsschema. Efter professionell utvärdering av kundens ritning, så utför vi även de mest komplexa projekten med flexibilitet.